Timehouse Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 6.6.2019

1. Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Timehouse Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Timehouse Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Timehouse Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Timehouse Oy:n kotisivuilta.

Timehouse Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Timehouse Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Timehouse Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Timehouse Oy toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Timehouse Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Timehouse Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Timehouse Oy:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa www.timehouse.fi.

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Timehouse Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Timehouse Oy, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki. Lisätietoja https://www.timehouse.fi/.

Timehouse Oy-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Timehouse Oy-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Timehouse Oy:n verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Timehouse Oy-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolon.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Timehouse Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Timehouse Oy ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Timehouse Oy:stä riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Timehouse Oy sivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta [email protected] tai soittamalla vaihteeseemme numeroon 020 7491 449.

Klarna Lasku ja Erämaksu ovat Klarna AB:n tarjoamia maksutapoja. Luoton tarkemmat kuvaukset ja luoton myöntäjän tiedot on eritelty ostoskorissa lain vaatimalla tavalla.

6. Palauttaminen

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu, sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

7. Oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Timehouse Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta [email protected].

Timehouse Oy huolehtii siitä, että tuotteen tai palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat tuotteen tai palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos tuote tai palvelu on mainituilta osin puutteellinen, Timehouse Oy pyrkii korjaamaan puutteet.

Timehouse Oy tai Timehouse Oyn yhteistyökumppanit eivät vastaa tilaajalle, käyttäjälle eikä kolmannelle osapuolelle tuotteen tai palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien tahojen tuotteisiin tai palveluihin tuottamasta aineistosta tai tuotteista vastaa kukin yhteistyökumppani tai muu kolmas taho yksin. Timehouse Oy ei vastaa yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien tahojen tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista, eikä ole sidottu niitä koskeviin sopimuksiin.

Timehouse Oy tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden ja/tai kolmansien tahojen tuottaman sisällön oikeellisuudesta.

Timehouse Oy ei vastaa tuotteiden tai palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Timehouse Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Timehouse Oylla on oikeus keskeyttää tuotteen tai palvelun toiminta tilapäisesti, jos sen on teknisten muutosten tai huolto- ja uudistustöiden vuoksi tarpeellista. Timehouse Oy pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen.

Timehouse Oy vastaa maksullisten tuotteiden ja palveluiden tilaajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa Timehouse Oy:n tilaajalta viimeisen 1 kuukauden aikana palvelusta saamiinsa maksuihin. Timehouse Oy ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista. Timehouse Oy ei vastaa tuotteiden tai palveluiden maksuttomien osien osalta mistään niiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. 

8. Reklamaatio

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeenä osoitteeseen Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki. Myös verkkosivujemme kontaktointilomakkeella on mahdollista jättää asiakaspalautetta tai reklamoida Timehouse Oy:n palveluista.

Reklamaatioita käsittelevä henkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Timehouse Oy:tä vastaan joko Timehouse Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Timehouse Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Timehouse Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Timehouse Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Timehouse Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Timehouse Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Timehouse Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Timehouse Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Vieritä ylös